Pzt - Cuma : 08:30 - 18:30
bilgi@ulusoymusavirlik.com
0312 213 21 77

240- BAĞLI MENKUL KIYMETLER HESABI

///
Yorum0
/
Kategori:
GİRİŞ :                 Niteliği: Bir  şirketin  sermayesinin  %10’una  kadarlık  kısmına  isabet  eden  hisse  senetleri  en az bir yıl satmamak amacıyla alındığında, hisse senetlerinin tutarı bu hesapta izlenir. 240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı: İştiraklerdeki sermaye payları hesabında aranan asgari şartları taşımadığı için iştirakler hesabında izlenemeyen, ancak uzun vadede elde tutulması amaçlanan hisse senetleri ile hisse senetleri dışında kalan...
Devamı →

ASGARİ ÜCRET

///
Yorum0
/
Kategori: ,
ASGARİ ÜCRET İşverenin, çalışanına ödemek zorunda olduğu en düşük ücrete asgari ücret denir. Asgari ücretle çalışanın en temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi sağlanır ve belirlenen ücret tutarının altında işçi çalıştırılmasının önüne geçilmiş olur. Yani işçinin en alt düzeyde çalışacağı rakam devlet tarafından güvence altına alınmış olur. ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİNE GÖRE; Asgari Ücret Yönetmeliği 1. maddesinde, asgari ücret;”...
Devamı →

2016 YILI ZAMLARLA BAŞLADI

///
Yorum0
/
Kategori:
Asgari ücrete yapılan %30 luk zammın ardından vergi zamları da belli olmaya başladı. Sigara, alkollü içki ve elektriğin ardından köprü ve otoyol geçiş ücretlerine de 4 yıl aradan sonra yüzde 11.7 ile yüzde 24 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Böylece, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, araç boyutuna göre; 4,75 TL ile 42,25 TL...
Devamı →

ÖNCE DÜŞÜN SONRA YAP

///
Yorum0
/
Kategori:
Ücretin ödendiğinin ispatı işverene aittir. Bu konuda işçinin imzasını taşıyan bir ödeme belgesi yeterli ise de, para borcu olan ücretin ödendiğinin tanıkla ispatı mümkün değildir. 4857 sayılı iş kanunun 32 maddesi 3. Fıkrasına göre: “(Ek fıkra : 17/4/2008-5754/85 md.) İşçinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının özel olarak açılan banka hesaplarına yatırılmak suretiyle...
Devamı →

ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI VE ELEKTRONİK DEFTER KAPSAMINA DAHİL OLAN MÜKELLEFLER

///
Yorum0
/
Kategori:
213 sayılı V.U.K.nun 242 maddesi uyarınca  Maliye Bakanlığına e-Defter ve  e-Fatura konusunda geniş yetkiler verilmiştir. Maliye Bakanlığı bu yetkilerini sırasıyla, 397 sıra no.lu, 416 sıra no.lu, 421 sıra no.lu, 424 sıra  no.lu Tebliğleri  ve son olarak da 58 no.lu V.U.K  sirküleri ile kullanmıştır. Yukarıda yazılı VUK   Genel Tebliğleri ile elektronik fatura ve elektronik defter  kullanma...
Devamı →

iyilik yap denize at, balık bilmezse halık bilir mi? Yoksa iyilikten maraz doğar mı?

///
Yorum0
/
Kategori:
Bu iki atasözü birbirinden faklı anlamlar taşımaktadır. İki atasözü de Anadolu topraklarından çıkmıştır. Duruma göre kullanılmaktadır. Birincisin atasözünde ne durumla karşılaşırsan karşılaş iyilik yapmayı davranış edin derken , ikinci atasözünde ise zor durumdayken yardım ettiğiniz insanlar zaman geçipte durumu düzelince size kazık atmaya çalışması durumunu anlatmaktadır.  İnsanlara göstereceğiniz merhametin dengesini iyi korumak gerekiyor. Bu kısa...
Devamı →

Asgari Ücret Desteği Uygulaması

//
Yazar:
/
Yorum0
/
Kategori:
Asgari geçim indirimi dahil 1300 TL yapılan asgari ücretten sonra devlet desteğinin nasıl olacağı konusu işverenler tarafından heyecanla beklenmekteydi. 6661 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 17. Maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 68. Madde eklenmesi ile devlet desteği kanunlaştı. Ardından 10.02.2016 tarihinde yayınlanan 2016-4 sayılı genelge ile Sosyal Güvenlik Kurumu konuya açılık...
Devamı →